Thêm mới khách hàng

Thêm mới khách hàng

Cũng là cách thức để thêm thông tin khách hàng. Nhưng việc thêm thông tin khách hàng này sử dụng cho trường hợp bạn đã nhập sẵn danh sách mã thẻ trước và khi khách hàng đến bạn sẽ tạo thông tin khách hàng để gán vào những mã thẻ đã tạo sẵn đó.

Chức năng này hầu như sẽ không sử dụng trong trường hợp quản lý theo hình thức vân tay vì khi sử dụng vân tay bạn chỉ có thể biết được mã thẻ sau khi bạn nhập mẫu vân tay của khách trên máy chấm công.

Bước 1: Bạn click vào "Thêm mới " phần mềm sẽ hiển thị lên giao diện thông tin thêm mới khách hàng

 

Giao diện thông tin khách hàng khi chưa nhập thông tin

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Điền đầy đủ thông tin khách hàng theo nhu cầu quản lý. Những thông tin bắt buộc nhập tùy thuộc vào cách quản lý của người quản trị hệ thống. Những dữ liệu yêu cầu bắt buộc bạn cần phải nhập đầy đủ gồm có:

+ Tên khách hàng : Đây là điều đương nhiên

+ Mã thẻ: Chọn 1 mã thẻ đã thêm vào trước đó ở phần hệ thống

+ Giới tính: Bạn sẽ tích vào Nam hoặc Nữ tùy thuộc vào khách hàng nào đăng ký.

+ Gói dịch vụ: Người dùng chọn gói mà khách hàng sử dụng tự động hệ thống sẽ điền thông tin vào các trường số ngày, giá, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số ngày còn lại.

+ Ghi chú thêm: Đây là thông tin ghi chú khách hàng nếu cần note lại trong quá trình đăng ký

Một số trường dữ liệu không bắt buộc:

+ Ngày sinh, số điện thoại: Đây là một số trường nhạy cảm, một số phòng tập yêu cầu phải có thông tin này. Tùy vào cách bạn quản lý có thể cấu hình bắt buộc nhập thông tin này khi đăng ký.

+ Địa chỉ, ghi chú: Đây là 2 trường bổ sung thông tin của khách hàng.

=> Sau khi đã điền đầy đủ thông tin bạn nhấn nút "Thêm mới" để lưu lại thông tin đăng ký của khách hàng. Như vậy là bạn đã tạo xong thông tin của khách hàng.

Thông tin khách hàng sau khi được thêm mới

Lưu ý: 

Nếu quản lý yêu cầu cần nhập ảnh khách hàng bạn chọn vào nút có biểu tượng "media". Phần mềm sẽ tự động chuyển sang phần chụp ảnh camera.

Comments

Greg Christman

Excellent course!

Rimply dummy text of the printinwhen an unknown printer took eype and scramb relofeletogimply dummy and typesetting industry.